UŽSISAKYTI BILIETĄ

Saugumo reikalavimai keleiviams

„Stena Line“ rūpinasi visų keleivių patogumu ir saugumu kelte, todėl visi keleiviai privalo laikytis kelto įgulos nurodymų bei kelte pateiktų saugos taisyklių ir instrukcijų. Kelto įgula atsako už kapitono įsakymų dėl viešosios tvarkos, saugos ir saugumo vykdymą.
1. Keleivis privalo turėti galiojantį įlaipinimo taloną ir paprašius parodyti asmens tapatybės dokumentą.
2. Pagal ES Direktyvą 725/2004 keleiviams gali būti atliktas saugos patikrinimas, atsisakius leisti atlikti saugos patikrinimą, asmuo gali būti pašalintas iš laivo ar uosto zonos.
3. Terminale ar kelte esantys girti, keliantys grėsmę viešajai tvarkai ar pažeidžiantys viešąją tvarką asmenys gali būti pašalinti iš uosto. Ši taisykle yra taikoma ir išvykimo, ir atvykimo uostuose.
4. Kelto įgula gali sulaikyti ir laikyti sulaikymo patalpose pažeidžiančius viešąją tvarką, nekontroliuojančius savo veiksmų, keliančius grėsmę ir neatsakingai besielgiančius asmenis.
5. Keleiviai privalo patys susisiekti su kompetentingomis įstaigomis ir sužinoti, kokie kelionės dokumentai yra būtini bei gauti minėtus dokumentus. Keleiviai atsako už
būtinų galiojančių kelionės dokumentų bei dokumentų, kurių įstatymų numatyta tvarka reikalaujama paskirties valstybėje, pateikimą.
6. Kelte galima vartoti tik kelto restoranuose įsigytą maistą ir alkoholį. Draudžiama įsinešti maistą ir gėrimus į kelto restoranus bei barus, išskyrus specialiosios dietos produktus ar kūdikių maistą.
7. Kelto įgulos nariai turi teisę konfiskuoti keleivių, kurie gali kelti grėsmę ar nepatogumus kitiems keleiviams, nešamą alkoholį.
8. Keltu leidžiama vežtis naminius gyvūnus, jei jie yra laikomi naminiams gyvūnams vežti pritaikytose kajutėse. Šunys turi būti laikomi už pavadėlio ir būti su antsnukiais.
Naminio gyvūno savininkas turi atlyginti visą dėl jo gyvūno elgesio padarytą žalą, įskaitant kitiems keleiviams padarytą žalą.
9. Kelionės metu keleiviai gali būti tik keleiviams skirtose vietose. Kelionės metu neleidžiama patekti į automobilių denį.
10. Griežtai draudžiama rūkyti kajutėse, viešose vietose ir automobilių denyje. Rūkyti leidžiama tik kelte esančiose rūkymui skirtose vietose ir išoriniuose deniuose.
Tai taikoma ir elektroninėms cigaretėms. Už rūkymą kabinose taikoma bauda. Draudžiama uždengti dūmų detektorius.
11. Kiekvienas keleivis atsako už kitų kelto keleivių patogumą. Kajutėse ramybės laikas prasideda 23 valandą. Paauglių grupės vadovas atsako už tai, kad grupė laikytųsi minėtų taisyklių.
12. „Stena Line“ neįsipareigoja kompensuoti keleiviams už prarastus pinigus, vertybinius popierius ir daiktus, jei jie nebuvo deponuoti saugomų daiktų seife keleivių registracijos skyriuje.
13. Negalima sugadinti ar išsinešti iš kajutės joje esančių daiktų (pagalvių, patalynės, kėdžių ir kitų daiktų, kurie yra laivybos įmonės nuosavybė). Apie vagystę visada pranešama policijai.
14. Griežtai draudžiama gadinti laivo saugumo įrangą. Apie tyčinį pavojaus signalą ar manipuliavimą avarine bei signalizacijos įranga visada pranešama policijai.
15. Keleiviai turi vadovautis vežimo sąlygomis, su kuriomis galima susipažinti terminaluose ir įmonės interneto svetainėje www.stenaline.com.
Remiantis Švedijos jūrų kodekso 15 skyriaus 7 paragrafu, Lenkijos jūrų kodekso 53 straipsnio 2 dalimi ir 68 straipsnio 1 dalimi, taip pat EB Reglamentu Nr. 725/2004, Tarptautinio laivų ir uosto.