UŽSISAKYTI BILIETĄ

KELEIVIŲ TEISĖS

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 392/2009 dėl keleivių vežėjų jūra atsakomybės avarijų atveju pradedamas taikyti ES ir EEE valstybėse2  nuo 2012 m. gruodžio 31 d. Į reglamentą įtrauktos  tam  tikros  1974 m.  Atėnų  konvencijos  (su  pakeitimais,  padarytais  2002 m.  protokolu) nuostatos, susijusios su keleivių ir jų bagažo vežimu jūra.

Reglamentas taikomas visiems tarptautinio transporto vežėjams, įskaitant vežimą tarp ES valstybių

narių ir tam tikrų rūšių vidaus vežimą, jei:

 

-     laivas plaukioja su valstybės narės vėliava arba yra joje registruotas, arba

-     vežimo sutartis buvo sudaryta valstybėje narėje, arba

-     išvykimo ar atvykimo vieta arba abi vietos, remiantis vežimo sutartimi, yra valstybėje narėje.

Reglamentas apima vežėjo atsakomybę už keleivius, jų bagažą, jų transportą, taip pat judėjimo įrangą

avarijų atveju.

Šis reglamentas nedaro poveikio vežėjų teisei apriboti savo atsakomybę avarijų atveju remiantis 1976 m.  Tarptautine konvencija dėl  atsakomybės pagal  jūrinius  reikalavimus ribojimo  su  pakeitimais, padarytais atnaujintu 1996 m. protokolu.