UŽSISAKYTI BILIETĄ

Terminai ir Taisyklės

Extra LOJALUMO PROGRAMOS TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

1. BENDROSIOS SĄLYGOS

1.1. Šios sąlygos ir nuostatos taikomos Jūsų narystei „Extra“ lojalumo programoje (toliau vadinama „Programa“).

1.2. Tapdami Programos nariu, Jūs sutinkate su šiomis sąlygomis ir nuostatomis.

1.3. Programos organizatoriai pasilieka teisę keisti šias sąlygas ir nuostatas bet kuriuo metu. Tokie pakeitimai gali apimti, neapsiribojant, Programos turinio, teikiamos naudos, taškų uždirbimo ar naudojimo sąlygų pakeitimus. Trečiųjų šalių dalyvavimo sąlygos bei kita „Mano Extra“ paskyroje rodoma informacija taip pat gali būti pakeista bet kuriuo metu.

1.4. Programos organizatorius informuos Programos narius apie atitinkamus šių sąlygų ir nuostatų pakeitimus. Informacija bus pateikta bent per vieną Programos ar „Stena Line“ komunikacijos kanalą, tačiau dažniausiai bus pateikta „Mano Extra“ paskyroje ir el. paštu. Tokie pakeitimai bus laikomi viršesniais už ankstesnes sąlygas ir nuostatas bei galios nuo jų priėmimo dienos.

1.5. Programos organizatorius taip pat pasilieka teisę visiškai nutraukti galiojančius pasiūlymus; jeigu Programos organizatoriai nuspręs tai padaryti, apie tai Jūs būsite informuoti mažiausiai prieš keturias savaites. Nei Programos organizatorius, nei „Stena Line“ nebus laikomi atsakingais už bet kokią žalą, patirtą dėl Programos pakeitimo ar atšaukimo.

1.6. Išskyrus atsakomybę, aiškiai nustatytą galiojančiose sąlygose ir nuostatose, nei Programos organizatoriai, nei „Stena Line“ arba susijusios bendrovės neprisiims jokios atsakomybės ir nebus laikomos atsakingos už bet kokius nuostolius, žalą ar išlaidas, kurias patirs Programos narys. Be to, nei Programos organizatoriai, nei „Stena Line“ arba susijusios bendrovės nebus laikomos atsakingomis už bet kokias išlaidas, nuostolius ar žalą, patirtą ne Programos narių.


2. NARYSTĖ

2.1. Taškai gali būti uždirbti ir naudojami visuose „Stena Line“ maršrutuose, kuriuose galioja Extra lojalumo programos pasiūlymai.

2.2. Paraiškos prisijungti prie Programos bus priimamos tik iš fizinių asmenų. Siekiant išvengti abejonių, pareiškiame, kad nei įmonės, nei organizacijos negali tapti Programos nariais. Nariai gali uždirbti ir naudoti taškus tik asmeniniais tikslais.

2.3. Bet kuris 18 metų amžiaus ar vyresnis asmuo, kurio pašto adresas yra šalyje, įtrauktoje į Programos galiojimo teritoriją, gali užsiregistruoti stenaline.lt/extra. Narystė yra asmeninė ir negali būti perduodama. Paraiška prisijungti prie Programos teikiama nemokamai.

2.4. Kreipiantis dėl narystės, reikalingas galiojantis elektroninio pašto adresas. Įstojęs į Programą, narys sutinka, kad „Stena Line“ galės siųsti elektroninius laiškus, trumpąsias žinutes ir pranešimus mobiliojo telefono programėlėmis apie taškų skaičiaus atnaujinimus, naujienas apie Programos schemą, informacinius naujienlaiškius bei kitus „Stena Line“ ir su ja susijusių bendrovių pasiūlymus.

2.5. Nariai identifikuojami pagal jų Programos paskyros numerį.

2.6. Narys privalo pranešti Programos organizatoriui apie asmeninės informacijos pasikeitimus „Mano Extra“ paskyroje.

2.7. Jūsų taškų ataskaita ir uždirbti bei naudojami taškai pateikiami „Mano Extra“ paskyroje. Taškai laikomi uždirbtais pasibaigus kelionei.

2.8. Narystė gali būti nutraukta trimis būdais:

- Jūs turite teisę nutraukti savo narystę bet kuriuo metu. Jūs galite tai padaryti „Mano Extra“ paskyroje arba pateikdami rašytinį prašymą Programos organizatoriui. Nutraukus narystę, nepanaudoti taškai bus prarasti;

- jeigu per dvejus metus narys visai nebus sukaupęs taškų, Programos organizatoriai pasilieka teisę vienašališkai nutraukti narystę;

- sukčiavimo, ne visos arba klaidingos informacijos pateikimo atveju, jeigu nesilaikysite nustatytų sąlygų ir nuostatų, netinkamai pasinaudosite narystės teisėmis ar dėl bet kurios kitos priežasties, galinčios pakenkti Programai – tokiu atveju „Stena Line“ ar su ja susijusios bendrovės turės teisę nedelsdamos nutraukti Jūsų narystę ir atšaukti visus Jūsų uždirbtus taškus.


3. ASMENINĖ INFORMACIJA

3.1. „Stena Line“ atsako už visus renkamus duomenis ir informaciją. Siekdami užtikrinti tinkamą duomenų valdymą, mes vadovaujamės įstatymais. Daugiau informacijos apie tai, kaip rūpinamės jūsų duomenimis ir juos tvarkome, pateikiama „Stena Line“ privatumo politikoje.


4. TAŠKŲ UŽDIRBIMAS

4.1. Taškai galioja nuo jų uždirbimo datos visais einamaisiais metais ir kitais kalendoriniais metais (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) ir panaikinami paskutinę gruodžio mėnesio dieną. Nustoję galioti taškai bus automatiškai pašalinti iš Jūsų „Mano Extra“ paskyros paskutinę gruodžio mėnesio dieną.

4.2. Programos organizatoriai nustato, kurios kainos, pasiūlymų paketai ir kelte įsigyjami produktai leis uždirbti taškų. „Stena Line“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti uždirbamų taškų skaičių. Papildomų taškų galima rinkti kelionės metu kelte.

Jūs galite rinkti taškus įsigydami atitinkamus pirkinius keltuose, su sąlyga, kad Jūsų pirkimo metu bus nuskaitytas Jūsų individualus „Extra“ Programos numeris.

Taškų negalima uždirbti:

(1) užsakant bilietus, jeigu Jūsų nario numeris nebuvo nurodytas biliete prieš keliaujant;

(2) už pirkinius kelte pasibaigus kelionei;

(3) už bilietus, apmokėtus taškais;

(4) pirkiniams kelte, kuriems taikomos nariams skirtos kainos;

(5) taškų negalima uždirbti įsigyjant cigarečių ir kitų tabako gaminių.

4.3. „Mėlyniesiems“ Programos nariams taikomas šis koeficientas: 5 taškai už 1 išleistą eurą. „Auksiniai“ Programos nariai uždirba 10 taškų už 1 išleistą eurą. „Stena Line“ pasilieka teisę taikyti skirtingus koeficientus ar neskirti taškų už produktus, susijusius su trečiosiomis šalimis, pvz., susijusių įmonių siūlomiems pasiūlymų paketams ir už papildomas transporto priemones.

4.4. Narys turi teisę uždirbti taškų kelionėse, tik jeigu „Mano Extra“ paskyros savininkas keliauja asmeniškai.

4.5. Tam, kad taškai būtų uždirbami kelionės metu, bilietų užsakymo metu turi būti nurodytas nario numeris. Paprasčiausias būdas užtikrinti, kad būtų nurodytas Jūsų lojalumo narystės numeris, yra prisijungti prie „Mano Extra“ paskyros prieš atliekant užsakymą internetu. Jei bilietus užsakote per mūsų skambučių centrą, lojalumo programos nario numeris turi būti nurodytas darbuotojui prieš atliekant užsakymą.

4.6. Jeigu bilietai perkami 10-čiai ar daugiau žmonių, taikomos kainos grupėms bei atitinkamos nuolaidos, o taškai negali būti uždirbami.


5. TAŠKŲ NAUDOJIMAS

5.1. Taškai gali būti naudojami tik tiesiogiai per „Stena Line“ atliekamoms rezervacijoms.

5.2. Taškų negalima iškeisti į grynuosius pinigus.

5.3. Taškus gali naudoti tik paskyros savininkas; taškai nėra perleidžiami.

5.4. Taškai gali būti naudojami visam arba daliniam „Stena Line“ rezervacijų apmokėjimui. „Stena Line“ nustato, kurią sumos dalį ir už kuriuos maršrutus galima apmokėti taškais; šios sąlygos gali būti pakeistos bet kuriuo metu. Įsigyjant grupių pasiūlymų paketą ar atliekant krovinių vežimo užsakymą, taškai negali būti naudojami/kaupiami apsiperkant kelte. Taip pat netaikomos specialūs kainų pasiūlymai, kurie taikomi Programos nariams.

5.5. Narys bus tiesiogiai atsakingas už vietos mokesčių taisyklių, susijusių su taškų naudojimu, laikymąsi.

5.6. 1 taškas = 1 euro centas.


6. PROGRAMOS LYGIAI

6.1. Iš pradžių Jūs tapsite „Mėlynuoju“ programos nariu. Ši narystė yra atnaujinama automatiškai kiekvienais metais. Kai Jūs uždirbsite daugiau nei 6 250 taškų, Jūs pasieksite „Auksinį“ narystės lygį. „Auksinė“ narystė galioja 12 mėnesių nuo narystės atnaujinimo. Norėdami išlaikyti „Auksinio“ lygio narystės statusą, turite uždirbti 12 500 taškų per 12 mėnesių nuo narystės atnaujinimo; jeigu uždirbsite mažiau nei 12 500 taškų per 12 mėnesių, Jūs vėl tapsite „Mėlynuoju“ nariu.


7. BENDROSIOS BILIETŲ UŽSAKYMO IR KELIONĖS SĄLYGOS

7.1. Visiems bilietų užsakymams yra taikomos sąlygos ir nuostatos, susijusios su įsigytu „Stena Line“ produktu. Daugiau informacijos apie Programą rasite skyrelyje „DUK“ arba galite rašyti mums el. pašto adresu: extra.lt@stenaline.com.


Sveiki atvykę!

„Stena Line“